Կարողությունների զարգացման դասընթացներ

✅«Համայնքային անկյուն» ծրագրի շրջանակներում շարունակվում են կարողությունների զարգացման դասընթացները։

🖇Երիտասարդների համար իրականացվել է «Առաջնորդություն» թեմայով դասընթաց, որի ընթացքում ներկայացվել է՝

🔹առաջնորդության էությունը և բնորոշ հատկությունները,

🔹առաջնորդության և կառավարման տարբերությունները,

🔹առաջնորդության պատմությունը,

🔹առաջնորդի տեսակները կառավարման պրակտիկայում,

🔹առաջնորդման սկզբունքները,

🔹առաջնորդի ֆունկցիաններն ու հմտությունները։

▪️Դասընթացը հագեցած է եղել ինտերակտիվ մեթոդներով, գործնական առաջադրանքներով, ինչն էլ երիտասարդներին ամենաշատն է ոգևորել։

💰Ծրագիրն իրականացվում է ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ։