2014-2015 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2014-2015 2014-2015 թթ ընթացքում ԳՈՒՄ ՀԿ-ն ընդլայնել է իր գործունեության շրջանակը՝ իրականացնելով նախաձեռնություններ` ուղղված կրթական ոլորտի հիմնախնդիրների լուծմանը, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, համայնքային կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը, Տեղական ինքնակառավարման մարմինների /ՏԻՄ/ կարողությունների զարգացմանը, երիտասարդության զբաղվածության ոլորտի խթանմանը, ինչպես նաև հանդես եկել համայնքային հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված նախաձեռնություններով: Հաշվետվությունը կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ.2014-2015 տարեկան հաշվետվություն

Read More >>

2012-2013 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2012-2013 ԳՈՒՄ ՀԿ-ի 2012-2013 թթ. գործունեության հաշվետվությունը նպատակ ունի ներկայացնելու նշյալ ժամանակահատվածում կազմակերպության իրականացրած աշխատանքը, շահառուներին և նրանց կյանքում կատարված փոփոխությունները, ձեռքբերումները հետագա գործունեության ընթացքում որպես այցեքարտ օգտագործելու համար: Հաշվետվությունը կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ.2012-2013 հաշվետվություն

Read More >>

2009-2011 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2009-2011 Ներկայացված հաշվետվության մեջ ամփոփված են 2009-2011 թթ. գործունեության ընթացքում ԳՈՒՄ ՀԿ-ի կողմից իրականացված բոլոր նախաձեռնությունները, արձանագրված հաջողություններն ու շահառուների կյանքում կատարված դրական փոփոխությունները՝ ՀԿ-ի նպատակային ոլորտներին համապատասխան: Հաշվետվությունը կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ. 2009-2011 տարեկան հաշվետվություն

Read More >>

2005-2008 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2005-2008 Տարեկան զեկուցում կարող եք մանրամասն տեղեկատվություն գտնել 2005-2008 թվականների ընթացքում ԳՈՒՄ ՀԿ-ի գործունեության, իրականացրած ծրագրերի և նախաձեռնությունների վերաբերյալ: Հաշվետվությունը կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ. 2005-2008 Տարեկան հաշվետվություն

Read More >>