ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Մեր կյանքը, մեր ապագան․ աջակցություն Հայաստանում հակամարտությունից տուժած համայնքների ինքնավերականգնմանը և դիմակայունության բարձրացմանը» ծրագրի շրջանակներում «Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ-ն հայտարարում է դրամաշնորհային մրցույթ՝ երկու հայտադիմումներով։ Դրամաշնորհային մրցույթի ընդհանուր նպատակն է աջակցել սոցիալապես խոցելի և/կամ ներքին տեղահանված անհատների կամ ընտանիքների՝ գյուղատնտեսական փոքր միկրո-ձեռնարկատիրական գործունեության վերսկսմանը կամ զարգացմանը: Դրամաշնորհային մրցույթի առանձնահատուկ խնդիրներն են՝ Հայտադիմում 1 – աջակցել սոցիալապես խոցելի, և/կամ ներքին տեղահանված անհատների կամ ընտանիքների կողմից գյուղատնտեսական միկրո-ձեռնարկատիրական կամ գյուղատնտեսական անհատական/ընտանեկան գործունեության/ձեռներեցության…

Read More >>