Դասընթացների մեկնարկ

✅ «Համայնքային անկյուն» ծրագրի շրջանակներում տրվել է երիտասարդների կարողությունների զարգացման դասընթացների մեկնարկը։

Հաջորդ փուլ անցած 20 երիտասարդների համար իրականացվել է «Համայնքնային համախմբում և մասնակցություն» թեմայով երկօրյա դասընթաց։Դասընթացի ընթացքում քննարկվել են հետևյալ թեմաները՝

✅Համայնքի զարգացում

✅Համայնքի սահմանումը և նրա բնութագրիչները

✅Համայնքի տեսլականը

✅Համայնքի համախմբում

✅Համայնքային հիմնախնդիրներ

✅Երիտասարդների դերը համայնքի զարգացման և համախմբման գործում

📈Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող դասընթացները նպատակ ունեն զարգացնել երիտասարդների կարողությունները՝ ներգրավելով նրանց համայնքային խնդիրների բարձրացման և լուծման գործընթացներում։

🎯Նման հանդիպումների շնորհիվ երիտասարդները դառնում են ավելի ինքնավստահ, հնարավորություն են ունենում իրենց ձայնը լսելի դարձնել տեղական մակարդակում։

💰Ծրագիրն իրականացվում է ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ։