«ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ԻՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ» ԾՐԱԳԻՐ

«ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ԻՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ» ԾՐԱԳԻՐ

ԳՈՒՄ ՀԿ-ն ԱՄՆ դեսպանատան կողմից ֆինանսավորվող «Պաշտպանված լինելու իմ իրավունքը» ծրագրի շրջանակներում ս/թ. նոյեմբերի 1-ից 3-ն ընկած ժամանակահատվածում Սյունիքի մարզի Գորիս, Սիսիան և Կապան համայնքներում իրականացրեց «Հարցումներ կատարելու հմտություններ» թեմայով դասընթացներ:

Դասընթացներին մասնակցում էին Գորիս, Սիսիան և Կապան համայնքների թվով 33 դպրոցների 66 աշակերտներ: Ընդհանուր թվով իրականացվել է 3 դասընթաց:

Դասընթացները  նպատակ ունեին թիրախ դպրոցների աշակերտներին փոխանցել  երեխաների նկատմամբ կիրառվող բռնությունների բացահայտմանն ուղղված հարցումներ իրականացնելու գիտելիքներ ու  հմտություններ:

Դասընթացների  ընթացքում աշակերտները ծանոթացան երեխայի հիմնական իրավունքներին ու պարտականություններին, իրազեկվեցին երեխայի նկատմամբ կիրառվող  բռնությունների տեսակներին ու սովորեցին բռնությունների բացահայտմանն ուղղված հարցումներ իրականացնելու հմտություններ:

 Դասընթացների ընթացքում ստացած բոլոր տեսական գիտելիքները ամրապնդվեցին գործնականում՝ խմբային աշխատանքների իրականացման միջոցով:

                       

   Աշակերտները  դասընթացներից հետո  իրենց դպրոցներում  աշակերտների, ուսուցիչների և ծնողների շրջանում կիրականացնեն  երեխայի նկատմամբ  հնարավոր բռնությունների բացահայտմանն ուղղված հարցումներ:

Դասընթացների իրականացմանն աջակցեցին Վորլդ Վիժն Կապանի և Սիսիանի Տարածքային զարգացման ծրագրերը:

#MRP #PandT #USEMBASSY