«Սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացում» ծրագիր

                                                                                                       

«Սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացում»  ծրագիր

 

Դոնոր կազմակեպություն Լիդիան Արմենիա

Համագործակից կազմակերպություններ HDP հիմնադրամ/ <<Մարդկային արժանապատվություն և խաղաղություն>> հիմնադրամ, <<Զանգակատուն>> ԲՀԿ

Իրականացման ժամանակահատվածը  1.03.2017-31.12.2017

Իրականցման վայրը ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ, Գնդեվազ, Սարավան և Սյունիքի մարզի Գորհայք համայնքներ

ՇահառուներըՋերմուկ, Գնդեվազ, Սարավան և Գորհայք համայնքների ֆերմերներ, ովքեր <<Հյուման Դիգնիթի ընդ Փիս>> բարեգործական հիմնադրամի կողմից ստեղծված ջերմոցների սեփականատերերն են և Զանգակատուն ԲՀԿ-ի կողմից ձեռագործ աշխատանքների ուսուցում անցած աղջիկների և կանանց խումբ:

Շահառուները կմասնակցեն սոցիալական ձեռնարկատիրությունների/ՍՁ հիմնադրմանը, կարողությունների զարգացման դասընթացներին և խորհրդատվություններին, շուկայի ուսումնասիրություններին, ՍՁ-ների ապրանքանիշի մշակմանը, մարկետինգային ռազմավարության և բիզնես պլանի զարգացմանը, ապրանքների փաթեթավորման և սպառման գործընթացներին:

Ծրագրի նպատակը «Սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացում» ծրագիրն ուղղված է փորձարկել և նպաստել սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացմանը` որպես համայնքի սոցիալապես խոցելի  և այլ անդամների բարեկեցության ապահովման միջոց>>:

 Ակնկալվող արդյունքներ

Երկու ՍՁ-ների (ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԿԵՏ), (ՁԵՌՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ) հիմնում և դրանց պետական գրանցում:

  • Երկու ՍՁ-ների մարկետինգային գործիքների մշակում:
  • Երկու ՍՁ-ների կողմից ապրանքների արտադրություն` շուկայի պահանջներին համապատասխան:

Ծրագրի շրջանակներում Գնդեվազ, Սարավան, Ջերմուկ և Գորհայք համայնքների ներկայացուցիչների համար դասընթացներն ու խորհրդատվությունները կիրականացվեն երկու փուլերով:

Առաջին փուլի դասընթացների ու խորհրդատվությունների թեմաներն են – Կառավարում և առաջնորդություն, Սոցիալական ձեռնարկատիրություն, Բիզնես մոդել, ՍՁ-ի իրավական և հարկային դաշտերի հիմնում, ՍՁ-ի կառավարման կառուցվածքի և կանոնակարգի մշակում:

Երկրորդ փուլի դասընթացների ու խորհրդատվությունների թեմաներն են – Դրամական միջոցների ֆինանսական պլանավորում և կանխատեսում, Շուկայի հետազոտություն, Հաճախորդների սպասարկում և մարկետինգ, Բիզնես պլանի մշակում, Բանակցության հմտություններ, Շուկայի չափորոշիչների մշակում, Մարկետինգային գործիքի կիրառում: