«ՀԿ Ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ծրագիր

«ՀԿ  Ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման»  ծրագիր

 

Ծրագրի նպատակը «ՀԿ Ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ծրագիրն ուղղված է հզորացնելու տարածաշրջանային քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին՝ կազմակերպական կարողությունների, կայունության և հաջող համագործակցության նպատակով` ծրագրի թիրախային մարզերի քաղաքացիական հասարակության, պետական և մասնավոր հատվածի ինստիտուտների միջև միջոլորտային երկխոսության խթանման միջոցով:

 

Դոնոր կազմակեպությունԱՄՆ ՄԶԳ

Համագործակից կազմակերպություններ«ՀԿ կենտրոն» Քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ/ԵՀՀ,

Իրականացման ժամանակահատվածը10.11.2016-10.11.2017

Իրականցման վայրըՀՀ Սյունիք, Վայոց ձոր, Գեղարքունիք, Արարատ, Արմավիր, Արագածոտն, Կոտայք մարզեր

ՇահառուներըՔՀԿ – ներ և ոչ ֆորմալ խմբեր ՀՀ 7 մարզերից

 

Ակնկալվող արդյունքներ

  • ՔՀԿ-ները թիրախ մարզերում դարձել են ուժեղ և կայուն կառույցներ ծառայությունների մատուցման, մարդկային ռեսուրսների կառավարման, կազմակերպական կարողությունների զարգացման, ֆինանասական կայունության և հանրային կապերի ոլորտներում
  • Թիրախ մարզերում ձևավորված ՔՀԿ համախմբման կենտրոնները իրականացնում են տարաբնույթ նախաձեռնություններ, տրամադրում են ՔՀԿ կարողությունների զարգացման  ծառայություններ
  • ՔՀԿ-երը ձևավորել են արդյունավետ համագործակցություն և երկխոսություն ՏԻՄ-պետական-մասնավոր հատվածի կառույցների միջև՝ ուղղված համայնքային հիմնախնդիրների լուծմանը
  • ՔՀԿ-ՏԻՄ-պետական-մասնավոր հատվածի կառույցների համագործակցությամբ թիրախ մարզերում իրականացվել են համայնքային հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված նախաձեռնություններ