Համատեղ ջանքերը` մեկ նպատակի համար

Համատեղ ջանքերը` մեկ նպատակի համար Սյունիքի մարզի Արծվանիկ համայնքի հայ պատմագրության հնագույն կոթող Սբ. Աստվածածին եկեղեցին գտնվում է վթարային, անմխիթար վիճակում: Եկեղեցին կառուցվել է 1855 թվականին և այս տարիների ընթացքում երբևէ չի վերանորոգվել:       «Արծվանիկ բարեգործական» ՀԿ-ը 2013թ. ձեռնամուխ եղավ եկեղեցու բարեկարգման աշխատանքներին, որին իրենց մասնակցությունը բերեցին համայնքային ակտիվ խումբը/ՀԱԽ և համայնքային երիտասարդական նախաձեռնությունների ակումբը/ՀԵՆԱ` իրականացնելով եկեղեցու շինարարական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ֆոնդահայթհայթման աշատանքներ: Հարկ ե նշել, որ ի…

Read More >>

ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ. ԳՈՒՄ ՀԿ-Ի ՄՇԱԿԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻՆ` ԿՅԱՆՔԻ ՈՒՂԵԳԻՐ

  ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ. ԳՈՒՄ ՀԿ–Ի ՄՇԱԿԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻՆ` ԿՅԱՆՔԻ ՈՒՂԵԳԻՐ «Գործընկերություն և ուսուցում» հասարակական կազմակերպությունը (ԳՈւՄ ՀԿ) 10-ամյա, Հայաստանի հարավում ակտիվ գործունեություն իրականացնող, ՀՀ-ում ընթացող ժողողովրդավարական և կրթական բարեփոխումների գործընթացներում վճռորոշ դերակատարում ունեցող, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին ծառայություն մատուցող, դրամաշնորհներ կառավարող կազմակերպություն է: ԳՈՒՄ ՀԿ-ն նպաստել է հարավային Հայաստանում գրանցված և գործող ՔՀԿ-ների շահերի պաշտպանության և կազմակերպական կարողությունների զարգացմանը` նրանց  դարձնելով ավելի կենսունակ և տեղական մակարդակներում հանրային քաղաքականություն ձևավորող միավորներ: ԳՈՒՄ…

Read More >>