Պաշտպանված լինելու իմ իրավունքը

Պաշտպանված լինելու իմ իրավունքը

 

Ծրագրի տևողությունը    2013թ. նոյեմբեր-2014թ. ապրիլ

 

 Դոնոր կազմակերպություն    – «Փի-Էյչ ինթրերնեյշնլ» ամերիկյան կազմակերպություն

 

Համագործակից կազմակերպություններ

 

  • ՎՎ Հայաստանի Սիսիանի և Կապանի ՏԶԾ-ներ

 

  • Սյունիքի ԱԽ ցանց

 

Ծրագրի նպատակը.

 

Բացահայտել  անչափահասների  նկատմամբ կիրառվող  բռնությունները,  նպաստել դրանց  կանխարգելմանը  և իրենց իրավունքների վերաբերյալ անչափահասների  իրազեկության  բարձրացմանը:

 

Ծրագրի շահառուները ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի, Գորիսի և Կապանի տարածաշրջանների 34 համայնքների անչափահասներ:

 

Նպատակին հասնելու ռազմավարական քայլեր

 

 

  • Բացահայտել անչափահասների  նկատմամբ  կիրառվող բռնությունների  դեպքերը

 

  • Մշակել բռնությունների դեպքերի կանխարգելմանն ուղղված ռազմավարություններ/քայլեր

 

  • Բարձրացնել աշակերտների, համայնքաբնակների, ծնողների, ուսուցիչների  իրազեկության մակարդակը երեխաների իրավունքների վերաբերյալ

 

Ակնկալվող արդյունքներ և ազդեցություն

 

 

  • Բացահայտվել են ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի, Գորիսի և Կապանի տարածաշրջանների 34 համայնքներում երեխաների նկատմամբ  իրականացված բռնության դեպքերը:

 

  • Անչափահասների նկատմամբ կիրառվող բռնությունների կանխարգելման առաջարկությունները հասցեագրվել են որոշում կայացնողներին:

 

  • Ստեղծվել են համապատասխան մեխանիզմներ երեխաների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ:

 

  • Բարձրացել է աշակերտների, ուսուցիչների, ծնողների իրազեկության մակարդակը երեխաների իրավունքների, ինչպես նաև բռնությունից  զերծ մնալու երեխայի իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ: