Միասին Հանուն Սոցիալական Համայնքների

✅«Միասին հանուն սոցիալական համայնքների» ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցավ թիրախ համայնքներում ձևավորված միջոլորտային գերատեսչական խմբերի անդամների կարողությունների զարգացման եռօրյա դասընթաց։

🎯Հանդիպմանը մասնկացել են Գյումրի և Ախուրյան համայնքների միջոլորտային գերատեսչական խմբերից ձևավորված մոնիտորինգային խմբերի անդամները։

✅Հանդիպմանը քննարկվեց համայնքի բյուջեն, պլանավորվող միջոցառուներն ու ծրագրերը, դիտարկվեց բյուջետավորման գործընթացի մասնակցայնությունը, դրա առանձնահատկությունն ու հնարավորությունները համայնքի բնակչության ներգրավման տեսանկյունից։

Քննարկվեց համայնքի բյուջեի հաշվետվողականության ապահովումը՝ ներառելով տեղեկություններ բյուջեի մուտքերի և ելքերի հիմնավորվածության վերաբերյալ:Անդրադարձ կատարվեց ՇՊ խնդիրների և նպատակների համաձայնեցմանը։ Ներկայացվեց նպատակն ու արդյունքները, որոնք ապահովում են հանրային քաղաքականության փոփոխությունը և նպաստում վերջնանպատակի իրականացմանը։

Դասընթացի վերջին օրը նվիրվեց բյուջետային ծրագրերի մոնիթորինգին, որը հետապնդում էր «ծրագիր-բյուջե» և «ծախսեր-արդյունք» կապերի պարզաբաման նպատակ։

✅Եռօրյա դասընթացը վարեցին ԳՈՒՄ ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն Արտաշես Տոռոզյանն ու դասընթացավար Տիգրան Պետրոսյանը:

🤝Ծրագիրն իրականացվում է Հիլֆսվերկ Ինթերնեյշնլի (HWI) կողմից Հայաստանիսոցիալական աշխատողների ասոցիացիա / AASW «Գործընկերություն և ուսուցում» կրթություն և համագործակցություն հանուն քաղաքացիական հասարակության ՀԿ-ի ԳՈՒՄ ՀԿ / P&T NGO (P&T) և «Ընտանիք և համայնք» բարեգործական ՀԿ-ի (F&C) հետ համագործակցությամբ։

💰Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և Ավստրիականզարգացմանգործակալություն (ADA), Ավստրիայի զարգացման համագործակցությանգործառնական ստորաբաժանման կողմից։