Ամփոփվեցին կարողությունների զարգացման դասընթացները

🔹«Համայնքային անկյուն» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է «Մոնիտորինգային հմտություններ» թեմայով դասընթաց, որով էլ ամփոփվել է կարողությունների զարգացման դասընթացները։

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է հետևյալ թեմաները՝

🔹Մոնիտորինգի նպատակները,

🔹մոնիտորինգի անցկացում,

🔹մոնիտորինգի արդյունքների մշակում,

🔹արդյունքների համախմբում, վերլուծում և ամփոփում։

✅Թեման ամրապնդելու համար երիտասարդները կատարել են գործնական առաջադրանքներ։

💰Ծրագիրը իրականացվում է ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ։