2014-2015 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2014-2015

2014-2015 թթ ընթացքում ԳՈՒՄ ՀԿ-ն ընդլայնել է իր գործունեության շրջանակը՝ իրականացնելով նախաձեռնություններ` ուղղված կրթական ոլորտի հիմնախնդիրների լուծմանը, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, համայնքային կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը, Տեղական ինքնակառավարման մարմինների /ՏԻՄ/ կարողությունների զարգացմանը, երիտասարդության զբաղվածության ոլորտի խթանմանը, ինչպես նաև հանդես եկել համայնքային հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված նախաձեռնություններով:

Հաշվետվությունը կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ.2014-2015 տարեկան հաշվետվություն