2005-2008 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2005-2008

Տարեկան զեկուցում կարող եք մանրամասն տեղեկատվություն գտնել 2005-2008 թվականների ընթացքում ԳՈՒՄ ՀԿ-ի գործունեության, իրականացրած ծրագրերի և նախաձեռնությունների վերաբերյալ:

Հաշվետվությունը կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ. 2005-2008 Տարեկան հաշվետվություն