ԳԱՅԱՆԵ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

Ավագ սոցիալական աշխատող

Գայանե Մեսրոպյան

[email protected]

Գայանե Մեսրոպյանը ԳՈւՄ ՀԿ-ում աշխատում է 2020թ-ի հոկտեմբերի 10-ից։ Սոցիալական աշխատանքի ոլորտում ունի մեծ փորձառություն։
Սովորել է Երևանի պոլիտեխնիկական համալսարանի արդյունաբերական էլեկտրոնիկա բաժնում և Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական աշխատանք բաժնում։