Focus on Children Now
http://www.focusonchildrennow.org/involved/donate.html


«Սեյվ դը չիլդրեն»/LIFE
http://www.savethechildren.org


«Փի-Էյչ ինթրերնեյշնլ» ամերիկյան կազմակերպություն
http://www.ph-int.org


ՀԿ կենտրոն
www.ngoc.am


Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ
www.cdpf.am


ԵԱՀԿ
www.osce.org


Հայաստան ծառատունկ ծրագիր
www.armeniatree.org


Սիվիլիթաս հիմնադրամ
www.civilitasfoundation.org


ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ
www.unicef.com


Վորլդ Վիժն Հայաստան
www.wvarmenia.am


Քաունթերփարթ Ինթրնեյշնլ
http://www.counterpart.am