ԱՐԺԵՔՆԵՐ

«Գործընկերություն և ուսուցում» (ԳՈՒՄ) ՀԿ-ն 2000 թվականին հիմնադրված տեղական շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է հետևյալ առաքելությամբ` կրթություն և համագործակցություն հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման:

ԳՈՒՄ ՀԿ-ն աջակցում է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության առաջընթացին` նպաստելով քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների(ՔՀԿ), կրթական կազմակերպությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների/ՏԻՄ/ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման գործընթացներին:

ՄԵՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

 • Թափանցիկություն և հաշվետվողականություն
 • Հստակ հաղորդակցություն
 • Պատասխանատվությունների և իրավունքների հստակություն
 • Որակյալ ծառայություններ
 • Համագործակցություն
 • Մեծ և փոքր աշխատանքների չտարբերակում
 • Ոչ ֆորմալ կրթության կարևորում

 

ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 • Նպաստել ժողովրդավարական, իրավական և բարեկեցիկ պետության կայացմանը
 • Աջակցել քաղաքացիական հասարակության կայացմանն ու զարգացմանը
 • Աջակցել հանրային քաղաքականության ոլորտում փոփոխություններ կատարելու գործընթացների իրականացմանը
 • Նպաստել հանրապետության կրթական համակարգում իրականացվող բարեփոխումներին
 • Նպաստել կրթական համակարգի կառավարման ժողովրդավարացմանը
 • Նպաստել համայնքային զարգացման գործընթացներին