ԱՆՆԱ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

Ծրագրերի զարգացման ղեկավար

Աննա Դանիելյան

[email protected]

Աննա Դանիելյանը ԳՈՒՄ ՀԿ-ում աշատում է 2007թ.-ից: Ավարտել է Երևանի ճարտարագիտական համալսարանի, Գորիսի մասնաճյուղի Հայոց լեզու և գրականություն բաժինը: 2007-2009թթ. Աննան   հանդիսացել է ԳՈՒՄ ՍՊԸ-ի  Կամք+ թերթի աշխատակիցը, իսկ 2010-ից` նաև խմբագիրը: 2010-2013թթ. եղել է ԳՈՒՄ ՀԿ-ի Հասարակության հետ կապերի մասնագետը: 2013թ. հունիսից Աննան ԳՈՒՄ ՀԿ-ի ծրագրերի զարգացման ղեկավարն է: Նա պատրաստում է ՀԿ-ի ընդհանուր ծրագրային հաշվետվություն` ամսական և եռամսյակային կտրվածքով և ներկայացնում ՀԿ գործադիր տնօրենի հաստատմանը:  Համակարգում է ԳՈՒՄ ՀԿ Գորիսի գրասենյակի ընթացիկ աշխատանքները: