“NEW OPPORTUNITIES FOR YOUTH” TRAINING ON “ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT” TOPIC

“NEW OPPORTUNITIES FOR YOUTH” PROJECT

TRAINING ON “ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT” TOPIC

«Նոր հնարավորություններ երիտասարդների համար» ծրագրի շրջանակներում շարունակվում են երիտասարդների ձեռնարկատիրական և բիզնես հմտությունների զարգացմանն ուղղված դասընթացները։
«Նոր հնարավորություններ երիտասարդների համար» ծրագիրը ԳՈՒՄ ՀԿ-ն իրականացնում է ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ։

       

Ծրագրի նպատակն է խթանել երիտասարդների ակտիվ ներգրավվածությունը Գորիս և Սիսիան խոշորացված համայնքների տնտեսական զարգացման գործընթացներում՝ շեշտադրելով նրանց ձեռնարկատիրական և բիզնես կարողությունների զարգացումը:

       

Ծրագիրը նախատեսված է Գորիս և Սիսիան խոշորացված համայնքների 18-25 տարեկան երիտասարդների համար: Ծրագրի ընթացքում երիտասարդները ձեռք կբերեն ձեռնարկատիրական մի շարք հմտություններ, կսովորեն մշակել բիզնես ծրագրեր, որոնցից լավագույնները իրականացվելու հնարավորություն կստանան։