Social Partnership Community Model

Social Partnership Community Model

Սոցիալական գործընկերության համայնքային մոդելի վերաբերյալ սույն սոցիալական գովազդը պատրաստվել է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Սոցիալական գործընկերություն և կրթություն. Համայնքահեն հեռանկարներ երիտասարդների համար» ծրագրի ընթացքում:

«Սոցիալական գործընկերություն և կրթություն․ համայնքահեն հեռանկարներ երիտասարդների համար» ծրագիրն իրականացնող կոնսորցումի անդամներն են՝ «Գործընկերություն և ուսուցում» /ԳՈՒՄ ՀԿ, «Գլոբալ զարգացումներ» հիմնադրամ /ԳԶՀ, «Սիսիանի Մեծահասակների Կրթության Կենտրոն» հիմնադրամ /ՍՄԿԿ, «Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան լիգա» իրավաբանական անձանց միություն/ՑՈՒՀԼ։

Սույն սոցիալական գովազդը հնարավոր է դարձել ստեղծել Եվրոպական միության աջակցությամբ՝ «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Սոցիալական գործընկերություն և կրթություն. համայնքահեն հեռանկարներ երիտասարդների համար» ենթադրամաշնորհային նախագծի շրջանակներում: սոցիալական գովազդի բովանդակության համար պատասխանատվությունը միմիայն հեղինակներինն է, և այն որևէ կերպ չի արտահայտում Եվրոպական միության պաշտոնական տեսակետը: