REGIONAL FORUM IN IJEVAN: “MEDIUM EDUCATION AND WORK EXPERIENCE, GENERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL ORIGIN: MAIN ISSUES AND SETTLEMENT WAYS”

REGIONAL FORUM IN IJEVAN: “MEDIUM EDUCATION AND WORK EXPERIENCE, GENERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL ORIGIN: MAIN ISSUES AND SETTLEMENT WAYS”

Հոկտեմբերի 10-ին ԳՈՒՄ ՀԿ-ն «Սոցիալական գործընկերություն և կրթություն․ համայնքահեն հեռանկարներ երիտասարդների համար» ծրագրի շրջանակներում Տավուշի մարզի Իջևան համայնքում իրականացրել է «Միջին մասնագիտական կրթություն և աշխատշուկա, հանրակրթություն և մասնագիտական կողմնորոշում․ հիմնախնդիրներ և լուծման ուղիներ» թեմայով մարզային ֆորում։

    

Մարզային ֆորումի նպատակն էր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ վեր հանել միջին մասնագիտական կրթության և աշխատաշուկայի, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցներում մասնագիտական կողմնորշման գործընթացներում առկա հիմնախնդիրները և հանդես գալ դրանց լուծմանն ուղղված առաջարկություններով։
Մարզային ֆորումը տեղի է ունեցել Տավուշի տարածաշրջանային պետական քոլեջում։ Ֆորումին մասնակցել են Իջևանի միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցներ, ուսանողներ, հանրակրթական դպրոցների տնօրեններ, փոխտնօրեններ, աշակերտներ, Իջևանի Զբաղվածության տարածքային կենտրոնի աշխատակիցներ, ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, գործատուներ։

    
ԳՈՒՄ ՀԿ-ն «Սոցիալական գործընկերություն և կրթություն․ համայնքահեն հեռանկարներ երիտասարդների համար» ծրագիրն իրականացնում է «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի կողմից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրի կոնսորցումի անդամներն են՝ «Գործընկերություն և ուսուցում» /ԳՈՒՄ ՀԿ, «Գլոբալ զարգացումներ» հիմնադրամ /ԳԶՀ, «Սիսիանի Մեծահասակների Կրթության Կենտրոն» հիմնադրամ /ՍՄԿԿ, «Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան լիգա» իրավաբանական անձանց միություն/ՑՈՒՀԼ։