REGIONAL FORUM: “MEDIUM EDUCATION AND WORK EXPERIENCE, GENERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL ORIGIN: MAIN ISSUES AND SETTLEMENT WAYS”

«ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏՇՈՒԿԱ, ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ. ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՖՈՐՈՒՄ

   

 Սեպտեմբերի 28-ին ԳՈՒՄ ՀԿ-ն  «Սոցիալական գործընկերություն և կրթություն․ համայնքահեն հեռանկարներ երիտասարդների համար» ծրագրի շրջանակներում Սյունիքի մարզի Կապան համայնքում իրականացրել է «Միջին մասնագիտական  կրթություն և աշխատշուկա, հանրակրթություն և մասնագիտական կողմնորոշում. հիմնախնդիրներ և լուծման ուղիներ» թեմայով մարզային ֆորում։

Մարզային ֆորումի նպատակն էր շահագրգիռ  կողմերի մասնակցությամբ վեր հանել միջին մասնագիտական կրթության և աշխատաշուկայի, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցներում մասնագիտական կողմնորշման գործընթացներում առկա հիմնախնդիրները և հանդես գալ դրանց լուծմանն ուղղված առաջարկություններով։

     

Մարզային ֆորումը տեղի է ունեցել Սյունիքի տարածաշրջանային  պետական քոլեջում։ Ֆորումին մասնակցել են   Կապանի և Քաջարանի միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ, աշխատակիցներ, ուսանողներ, հանրակրթական  դպրոցների  տնօրեններ, փոխտնօրեններ, աշակերտներ,  Կապանի համայնքապետարանի աշխատակիցներ, ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, գործատուներ, ընդհանուր թվով 50 մասնակից։

Մարզային ֆորումի մասնակիցներին ողջունել են ԳՈՒՄ ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն Արտաշես Տոռոզյանը և Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի տնօրեն Անժելա Մաքյանը։ Վերջինս   իր ողջույնի խոսքում մեծ կարևորություն է տվել  ԳՈՒՄ ՀԿ-ի նախաձեռնությանը,   ֆորումի թեմային  և կոչ արել իր գործընկերներին ակտիվ մասնակցություն ունենալ   ոլորտում առկա խնդիրների վերհանմանն ու դրանց հնարավոր լուծումների  առաջարկմանը։

Մարզային ֆորումը վարել է ԳՈՒՄ ՀԿ-ի աշխատակից Աննա Դանիելյանը։

Ֆորումի առաջին մասում Ա. Դանիելյանը մասնակիցներին ամփոփ ներկայացրել է «Սոցիալական գործընկերություն և կրթություն. համայնքահեն հեռանկարներ երիտասարդների համար» ծրագրի նպատակը, իրականացման ընթացքն ու ակնկալվող արդյունքները։ Այնուհետև  մասնակիցներն աշխատել են 4 թեմատիկ խմբերով, որոնցից 2-ը քննարկել և վեր են հանել  հանրակրթական դպրոցներում մասնագիտական կողմնորոշման, իսկ մյուս 2-ը՝ միջին մասնագիտական կրթության և աշխատաշուկայի միջև առկա խնդիրները։

     

Մասնակիցները համապատասխան խմբերով  մշակել են նաև   իրենց առաջադրած խնդիրների լուծման առաջարկությունները  և հանդես եկել ներկայացումներով։

 Խմբային ներկայացումներն ուղեկցվել են բուռն քննարկումներով։

Մարզային ֆորումն ամփոփվել է շատ կառուցողական մթնոլորտում։ Շահագրգիռ կողմերը  շնորհակալություն են հայտնել ԳՈՒՄ ՀԿ-ին  ոլորտի խնդիրների նկատմամբ ցուցաբերած հետաքրքրվածության համար և ծրագրի իրականացմանն աջակցելու պատրաստակամություն հայտնել։

     

ԳՈՒՄ ՀԿ-ն «Սոցիալական գործընկերություն և կրթություն․ համայնքահեն հեռանկարներ երիտասարդների համար» ծրագիրն իրականացնում է «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի կողմից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրի կոնսորցումի անդամներն են՝ «Գործընկերություն և ուսուցում» /ԳՈՒՄ ՀԿ, «Գլոբալ զարգացումներ» հիմնադրամ /ԳԶՀ, «Սիսիանի Մեծահասակների Կրթության Կենտրոն» հիմնադրամ /ՍՄԿԿ, «Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան լիգա» իրավաբանական անձանց միություն/ՑՈՒՀԼ։