REQUEST FOR INTEREST FOR PROVIDING SERVICES

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

«Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն «Հանրային խորհրդատվություն և հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ-ի, «Երիտասարդները հանուն զարգացման» հիմնադրամի և «Աշխատանքի իրավունքի պաշտպանի (հաշտարարի) գրասենյակ» ՀԿ-ի հետ համատեղ ԵՄ կողմից համֆինանսավորվող «Աջակցություն ՀՀ ՔՀԿ-ների կարողությունների հզորացմանը» ծրագրի (“STRONG CSOs” ծրագիր) փոքր դրամաշնորհային նախագծի շրջանակներում իրականացնում է «Երիտասարդները որպես համայնքային փոփոխությունների դերակատարներ» ծրագիրը, որի  շրջանակներում հրավիրում է անհատ փորձագետների/դասընթացավարների, խորհրդատուների և կազմակերպությունների՝ ներկայացնելու ԳՈՒՄ  ՀԿ –ի  թիրախ  Սյունիքի և Արարատի մարզերի  համայնքահեն երիատասարդական կենտրոնների կողմից երիտասարդների  զարգացմանն ուղղված  ծառայությունների մատուցման փաթեթների մշակման և կիրառմանն ուղղված դասընթացների տրամադրման վերաբերյալ հետաքրքրվածության հայտեր:

 «Երիտասարդները որպես համայնքային փոփոխությունների դերակատարներ» ծրագիրը իրականացվում է Եվրոպական միության համաֆինանսավորմամբ:

Ծրագիրն ուղղված է հզորացնելու Գորիս և Ուրցաձոր  խոշորացված համայնքների երիտասարդների կարողությունները՝ բարձրացնելով նրանց դերը համայնքային զարգացման գործընթացներում:

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ Սյունիքի և Արարատի մարզերում:

Ծառայությունների մատուցման փաթեթների մշակման և կիրառմանն ուղղված դասընթացներ վարելու հետաքրքրվածության հայտերը և գնառաջարկները  պետք է ներկայացվեն ներքոնշյալ ծածկագրերով:

Մրցույթին կարող են մասնակցել խորհրդատուներ, անհատ դասընթացավարներ և ՀՀ-ում գրանցված կազմակերպություններ, որոնք  վերոնշյալ ծառայությունները մատուցելու համար ունեն համապատասխան որակավորում (ինքնակենսագրական թերթիկ (CV), համապատասխան վկայագրերի, դիպլոմների հղումներ (եթե առկա են) և այլ հիմնավորող փաստաթղթեր, նմանատիպ հանձնարարության նկարագրություն, համապատասխան փորձի և հմտությունների առկայություն և այլն)։

Մասնակցելու վերաբերյալ հետաքրքրվածության հայտերը անհրաժեշտ է ուղարկել մինչև 22.05.2018թ., ժամը 18:00 -ն՝ [email protected]  հասցեով:

Հարցերի դեպքում մասնակիցները կարող են դիմել ԳՈՒՄ ՀԿ Դասընթացների և ԿԶ ղեկավար Աննա Ավետիսյանին՝ [email protected] էլեկտրոնային հասցեով կամ զանգել 094195524 հեռախոսահամարով:

Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված դիմումները չեն դիտարկվի:

Ստորև ներկայացված կարող եք տեսնել Ծառայությունների Առաջադրանքի Պայմանները.