CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR EXPERTS FOR CONSULTING AND COACHING

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR EXPERTS FOR CONSULTING AND COACHING In the scope of “Intermediary Service Organizations for Civil Society Development” project, financed by USAID ,  “Partnership and Teaching”/P&T NGO announces a competition for developing rules and procedures  of consultations and coaching for CSOs. The implementation of consultations and coaching, the development of rules and procedures for CSOs  is aimed at  improving their capacities in the following spheres:  government…

Read More >>

Success in management requires learning as fast as the world is changing

“Partnership and Teaching” NGO, in the scope of the “Intermediary Service Organizations for Civil Society Development” (ISO CSD) project funded by USAID, organized one day training on ‘’ NGO Management. Internal and External Accountability Systems’’ on May 20. Emphasizing the development of the mutually beneficial cooperation between our partners, the training courses always accompanied by study visits. This time, the project team and more than 30 Civil Society Organizations’ representatives from…

Read More >>

“NGO NEW LAW. OPPORTUNITIES AND CHALLENGES” SEMINAR-DISCUSSION IN GORIS AND EGHEGNADZOR

“NGO NEW LAW. OPPORTUNITIES AND CHALLENGES” SEMINAR-DISCUSSION IN GORIS AND EGHEGNADZOR On March 18 the CSO representatives from Syunik and Vayots Dzor regions were informed about NGO new law, they had also opportunity to get the answers to their questions. For that reason in the scope of “Intermediary Service Organizations for Civil Society Development” project, financed by USAID, “Partnership and Teaching”/P&T NGO has organized seminar-discussions on “NGO new law: opportunities…

Read More >>

REQUEST FOR INTEREST FOR CONDUCTING TRAININGS

REQUEST FOR INTEREST FOR CONDUCTING TRAININGS In the scope of “Intermediary Service Organizations for Civil Society Development” project, financed by USAID,  “Partnership and Teaching”/P&T NGO invites private experts/ trainers and organizations to present applications on training delivery. The project is aimed at empowering  regional civil society organizations towards enhanced sustainability and successful partnership through promotion of organizational capacities and cross sector dialogue between civil society, state and private sector institutions…

Read More >>

“Basics of NGO Long-Term and Short-Term Planning.” The Two Day Training

“Basics of NGO Long-Term and Short-Term Planning.” The Two Day Training During April 26-27, “Partnership and Teaching”/P&T NGO, in the scope of “Intermediary Service Organizations for Civil Society Development” project, funded by USAID, implemented two-day training on “ Basics of NGO Long –Term and Short-Term Planning” for CSOs and informal groups of Vayots Dzor. The training was aimed at improving NGO long-term and short-term planning towards target organization capacities. The…

Read More >>

Our beneficiaries are developing their skills in long-term and short-term planning: Training in Gavar

Our beneficiaries are developing their skills in long-term and short-term planning: Training in Gavar During April 28-29, in the scope of “Intermediary Service Organizations for Civil Society Development” project, funded by USAID, a two-day training on “Basics of Long-Term and Short-Term Planning” took place in Gavar. Representatives of CSOs and non-formal groups from Gegharqunik region: Gavar, Chambarak, Martuni and Vardenis communities participated in the training. The training was conducted by…

Read More >>

National Poetry Recitation Contest

National Poetry Recitation Contest On May 7, the final of the National Poetry Recitation Contest took place in AUA. This year the contest has been organized with the cooperative efforts of Peace Corps volunteers and “Partnership and Teaching” NGO. During the opening of the contest, Peace Corps volunteer  Darlin Monreo and P&T representative Lilith Avetisyan greeted the participants. Later, Artashes Torozyan, the executive director of P&T NGO, greeted and encouraged…

Read More >>

«Հեռահար և կարճաժամկետ պլանավորման հիմունքներ»

    ՔՀԿ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿ   ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՎԵՐ «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող «ՀԿ Ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ծրագրի շրջանակներում մեկնարկում է ՔՀԿ կարողությունների զարգացման շրջափուլը, որը կիրականացվի ՀՀ Սյունիքի, Վայոց Ձորի, Արարատի, Արմավիրի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի ՔՀԿ-ների  և ոչ ֆորմալ խմբերի համար: Կարողությունների զարգացման շրջափուլը ներառում է՝ Դասընթացներ Անհատական և խմբային խորհրդատվություններ Քոչինգ Սեմինար-քննարկումներ Ֆորումներ Համաժողովներ Ծրագրի շահառու կազմակերպությունները…

Read More >>

“Basics of NGO Long-Term and Short-Term Planning.” The Two-Day Seminar In Kapan

«Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող «ՀԿ Ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման»  ծրագրի շրջանակներում  ս/թ. մայիսի 3-4-ին Սյունքի մարզի ՔՀԿ-ների  և ոչ ֆորմալ խմբերի համար իրականացրել է «ՀԿ հեռահար և կարճաժամկետ պլանավորման հիմունքներ»  թեմայով երկօրյա դասընթաց: Դասընթացը նպատակ ուներ բարելավելու թիրախ կազմակերպությունների կարողությունները ՀԿ հեռահար և կարճաժամկետ պլանավորման ուղղությամբ: Դասընթացը տեղի է ունեցել Կապան քաղաքում՝ «Ծիածան» ՀԿ-ի գրասենյակում: Դասընթացին մասնակցել են Սյունիքի մարզի Կապան և Գորիս համայնքների…

Read More >>