FINAL STAGE OF THE NATIONAL POETRY RECITATION 2018 YEAR CONTEST

FINAL STAGE OF THE NATIONAL POETRY RECITATION 2018 YEAR CONTEST Ս.թ.  մայիսի 20-ին, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում՝ «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ի և Ամերիկայի Խաղաղության կորպուսի  կամավորների համատեղ ջանքերի արդյունքում կայացավ Պոեզիայի և ասմունքի 2018թ.-ի ազգային մրցույթի եզրափակիչ փուլը, որին մասնակից դարձան Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում  իրականացվող  տարածաշրջանային փուլերի 7-12-րդ դասարանների հաղթող 60 աշակերտները: Մրցույթը մարտահրավեր էր նետել աշակերտներին զարգացնելու իրենց հմտությունները և արտասանելու անգլերեն լեզվով: Այս տարվա մրցույթի թեման էր «Ի՞նչն է…

Read More >>

THE PRIZE WINNERS FROM THE GORIS NATIONAL POETRY RECITATION CONTEST

The prize winners from the Goris National Poetry Recitation Contest P&T NGO congratulates the prize winners from the Goris National Poetry Recitation Contest which took place at the Vagharsh Vagharshyan Drama Theater in Goris on Saturday March 10. First prize winners came from Tatev, Shinuhayr and Goris. These students will compete in the national finals of the contest at American University of Yerevan on Saturday May 5, 2018: P&T NGO…

Read More >>

About The NPRC

The National Poetry Recitation Contest was created in 2010 by a Peace Corps Volunteer and her Armenian counterpart living in the community of Hrazdan. The goal of the National Poetry Recitation Contest (NPRC) is to create an opportunity for Armenian students in grades 7-12 to not only compete academically with their peers, but learn and understand the art of public speaking while studying Western poets and poetry in English. The competition consists…

Read More >>

Support the 2018 Contest!

In 2018, the NPRC regional and national contests will be funded solely through donations. All students participate free of charge. This competition exists because donors like you know that improving language and public speaking skills, enhancing critical thinking, and building self-confidence among youth are paramount to Armenia’s future. This competition exists because you care about cultivating a love of words and creativity in committed learners. Thank you for supporting a love of poetry,…

Read More >>