APPLICATION FOR FORMATION OF YOUNG MONITORS GROUPS

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ»

ԾՐԱԳԻՐ

«Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ Ինֆորմացիայի Ազատության Կենտրոն/Freedom of Information Center հասարակական կազմակերպության միջոցով իրականացվող «Հանրային վերահսկողությունը որպես համայնքների զարգացման խթան» ծրագրի շրջանակներում նախատեսում է Սյունիքի մարզի Գորիս, Տեղ, Սիսիան և Գորայք համայնքներում ձևավորել երիտասարդ հետազոտողների/մոնիտորների խմբեր։

Եթե դուք 18-30 տարեկան եք և հետաքրքրված եք ձեր համայնքի խնդիրներով, ցանկանում եք ակտիվ մասնակցություն ունենալ ձեր համայնքի առաջընթացին, ուզում եք պատկերացում կազմել ձեր համայնքի զարգացման ծրագրի, բյուջեի կազմման և իրականացման վերաբերյալ, ապա այս հնարավորությունը հենց ձեզ համար է։

Շտապել դիմել՝ լրացնելով օնլայն դիմում հայտը՝
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScE1fSITvfLEPgJIn…/viewform

#InformedArmenia #FOICA #ԻԱԿ #EU #EU4Armenia #EJC

Ենթադրամաշնորհային Ծրագրի անվանումը՝

 «ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ»

Ամփոփ նկարագիր՝

Հիմնախնդիր. Թույլ են ԳՈՒՄ ՀԿ-ի հանրային վերահսկողության և մշտադիտարկման ոլորտային կարողությունները՝ համայնքային զարգացման ծրագրերի և բյուջեների վերահսկման, հանրայնացման և մասնակցայնության ապահովման համապատասխան գործիքակազմի մշակման և կիրառման գործընթացներում։

Ծրագրի նպատակը. Բարելավել կազմակերպության կարողությունները հանրային վերահսկողության և մշտադիտարկման գործընթացներում՝ շեշտադրելով  համայնքներում երիտասարդների մասնակցությունը և ներգրավածությունը։

Առաջարկվող ծրագրով ԳՈՒՄ ՀԿ-ն  նպատակ ունի բարելավել կազմակերպության կարողությունները համայնքներում հանրային վերահսկողության և մշտադիտարկման գործընթացներում՝ շեշտադրելով երիտասարդների մասնակցությունը և ներգրավածությունը։

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները.

Արդյունք 1 – Բարձրացել են ԳՈՒՄ ՀԿ-ի երիտասարդ մոնիտորների խմբերի  կարողությունները հանրային վերահսկողության և մշտադիտարկման մեխանիզմների վերաբերյալ և ձևավորվել են 5-7 հոգանոց  մշտադիտարկման  խմբեր։

Արդյունք 2 – Իրականացվել  է Գորիս, Սիսիան, Գորայք և Տեղ խոշորացված համայնքների հնգամյա զարգացման ծրագրերի և բյուջեների կատարողականների  մշտադիտարկում և մշակվել է դրանց բարելավմանն ուղղված  առաջարկությունների փաթեթներ։

Արդյունք 3 – Ձևավորվել է  համագործակցության հարթակներ կազմակերպության և մարզի երիտասարդական հարցերով շահագրգիռ բոլոր կառույցների միջև՝  ՏԻՄ և մարզային կառույցների ներգրավմամբ։

Գործողությունների ամփոփ նկարագիր՝

     Մոնիտորիների խմբերի ձևավորում և  Երիտասարդ մոնիտորների կարողությունների զարգացում։ Գորիս, Սիսիան, Գորայք և Տեղ համայնքներում կձևավորվեն 5-7 հոգանոց մոնիտորների խմբեր, որոնց կտրամադրվեն  «Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրերի կառուցվածքը, մշակման ընթացակարգը», «Համայնքների տարեկան պլանների մշակում», «Համայնքայի բյուջեի կառուցվածք և մշակման գործընթացի առաձնահատկությունները», «Մշտադիտարկում, մշտադիտարկման մեթոդներ և գործիքակազմ» թեմաներով դասընթացներ։

    Հնգամյա զարգացման  ծրագրերի մոնիտորինգի իրականացում, զեկույցի պատրաստում. Մոնիտորները կիրականացնեն թիրախ համայնքների հնգամյա զարգացման ծրագերրի մոնիտորին, ոորնց արդյունքների հիման վրա, ծրագրի սոցիոլոգի կողմից կպատրաստվի զեկույց։

     Համայնքային ֆորումների իրականացում  և առաջարկությունների փաթեթի պատրաստում

Թիրախ համայնքներում կիարականցվեն մեկական համայնքային ֆորումներ և   բացահայտված խնդիրների լուծմանն ուղղված կմշակվեն  առաջարկությունները, որոնք կներկայացվեն թիրախ համայնքների ՏԻՄ-երին հնգամյա զարգացման ծրագրերի բարելավման նպատակով:

   Համայնքային հանդիպումներ ՏԻՄ-երի հետ.

Թիրախ համայնքներում կիրականացվեն մեկական հանդիպումենրի ՏԻՄ-երի և երիտասարդների մասնակցությամբ։ Հանդիպումների ընթացքում  մշակված առաջակությունների փաթեթները կներկայացվեն թիրախ համայնքների ՏԻՄ-երին հնգամյա զարգացման ծրագրերը բարելավելու նպատակով։ Համայնքային հնադիպումների ընթացքում կքննարկվեն նաև երիտասարդների և ՏԻՄ-երի հետագա համագործակցության մոդելներ

Տևողությունը՝ 15 հուլիս  – 15 նոյեմբեր, 2019
Վայրը՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Գորիս, Սիսիան, Գորայք, Տեղ համայնքներ