STATE INCOME COMMITTEE PRESENTED A SAMPLE FORM OF THE NGO ACTIVITY REPORT APPROVED BY THE ORDER OF THE PRESIDENT OF SIC

State Income Committee presented a sample form of the NGO activity report approved by the order of the president of SIC

 

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն/ՊԵԿ-ը ներկայացրել է ՀԿ-ների գործունեության հաշվետվության օրինակելի ձևը՝ հաստատված ՊԵԿ նախագահի հրամանով:

Սա ՀԿ օրենքի 24-րդ հոդվածի պահանջ է և վերաբերում է միայն այն Կազմակերպություններին, որոնց գույքի ստացման աղբյուր են հանդիսացել հանրային միջոցները։

Իսկ 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասը (հաշվետվությունը հրապարակելու պահանջը) ուժի մեջ է մտել 2017 թվականի հունիսի 1-ից, այսինքն մինչև մայիսի 30-ը այդպիսի ՀԿ-ները պետք է ներկայացնեն հաշվետվություն 2017-ի համար։

Հրամանը իր հավելվածներով կարող եք գտնել ստորև ներկայացված հղմամբ.

ՀԿ-ների գործունեության հաշվետվության օրինակելի ձև