«Երեխաների ոչ ֆորմալ կրթական և զարգացման ցերեկային ծառայությունների տրամադրում Գորիս համայնքում»

2022 թվականի հունվարից «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի Նախարարություն ֆինանսական աջակցությամբ Գորիս համայնքում իրականացնում է «Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում» ծրագիրը, որի նպատակն է ոչ ֆորմալ կրթական, սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ մատուցել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 5-18 տարեկան երեխաների համար: ԳՈՒՄ ՀԿ-ն ծրագիրն իրականացնում է «Բարեկամ» ընտանիքի, երեխաների, երիտասարդների և ժամանցի կենտրոնի միջոցով: Կենտրոնը նախատեսված է 5-18 տարեկան երեխաների և երիտասարդների համար: Կենտրոնի գործունեության նպատակն է նպաստել երեխաների…

Read More >>

«Երեխաների ոչ ֆորմալ կրթական և զարգացման ցերեկային ծառայությունների տրամադրում Գորիս համայնքում»

2022 թվականի հունվարից «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի Նախարարություն ֆինանսական աջակցությամբ Գորիս համայնքում իրականացնում է «Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում» ծրագիրը, որի նպատակն է ոչ ֆորմալ կրթական, սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ մատուցել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 5-18 տարեկան երեխաների համար: ԳՈՒՄ ՀԿ-ն ծրագիրն իրականացնում է «Բարեկամ» ընտանիքի, երեխաների, երիտասարդների և ժամանցի կենտրոնի միջոցով: Կենտրոնը նախատեսված է 5-18 տարեկան երեխաների և երիտասարդների համար: Կենտրոնի գործունեության նպատակն է նպաստել երեխաների…

Read More >>