ANNOUNCEMENT OF THE ACCEPTANCE OF PARTICIPATION APPLICATIONS

”DEVELOPMENT PROSPECTS” Financial Capability and Entrepreneurial Skills Development Project ANNOUNCEMENT OF THE ACCEPTANCE OF PARTICIPATION APPLICATIONS In order to participate in the financial literacy and entrepreneurial skills development program among young people aged 16 to 23 in Kotayk, Ararat and Aragatsotn marzes “Partnership and Teaching”/P&T NGO within the frameworks of the “Development Prospects” project implemented by the financial support of  the “HSBC Bank Armenia” CJSC announces the acceptance of participation…

Read More >>

SOCIAL PARTNERSHIP AND EDUCATION. COMMUNITY PERSPECTIVES FOR YOUTH CONFERENCE

SOCIAL PARTNERSHIP AND EDUCATION. COMMUNITY PERSPECTIVES FOR YOUTH CONFERENCE 2019 թ.-ի հունիսի 28-ին, ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում  երեք կարևոր իրադարձություններ համատեղվեցին մեկ օրում։ Նախ բացվեց Երիտասարդների կարողությունների զարգացման համայնքային կենտրոն, այնուհետև կայացավ «Սոցիալական գործընկերություն և կրթություն համայնքահեն հեռանկարներ երիտասարդների համար» համաժողովը։ Հենց այդտեղ էլ իրականացվեց «Սոցիալական գործընկերություն 2019» մրցանակաբաշխությունը։              Համաժողովը կազմակերպվել է Հայկական Կրթական Ցանց Armenian Educational Network-ի կարողությունների զարգացման ծրագրի ընթացքում, որը իրականացվում է…

Read More >>