P&T NGO 2018-2020 STRATEGY PROCESSING

P&T NGO 2018-2020 STRATEGY PROCESSING A working meeting was held in Goris on September 29-30, 2017 with the participation of P&T NGO staff, NGO and board members. The workshop aimed at processing P&T NGO 2018-2020 strategic plan with participatory principle. On the first day of the meeting, P&T NGO Executive Director Artashes Torozyan made opening remarks, presenting the adaptation chain and external and internal factors influencing changes.  During the meeting,…

Read More >>

OFFICIAL AGREEMENT SIGNING CEREMONY

OFFICIAL AGREEMENT SIGNING CEREMONY We would like to inform you that, within the framework of small grants scheme of Support to RA CSOs Capacity building”/ “Strong CSOs” project, the official agreement signing ceremony of the projects which won took place today. We’re glad to inform you that in the result of one year intensive, constructive and effective cooperation for civil society development, between “STRONG CSOs” project team and P&T NGO,…

Read More >>

CSO CAPACITY-BUILDING TRAININGS AND CONSULTANCIES ARE CONTINUING

CSO CAPACITY-BUILDING TRAININGS AND CONSULTANCIES ARE CONTINUING In September 23, during the organizational capacity-building cycle we met our colleagues, who regulate community issues of Armavir.   During the meeting we touched the primary principles of providing organization’s financial sustainability and the platforms of traditional fundraising. Highlighting the provision of long-term sustainability of our partner organizations and the continuity of our beneficiaries’ activity, we emphasized the introduction of alternative methods of…

Read More >>

FOUNDATION PRESENTATION OF “RAYS OF FUTURE” NGO

FOUNDATION PRESENTATION OF “RAYS OF FUTURE” NGO On September 9, 2017, in the scope of “Social Entrepreneurship Development” project, funded by “Lydian Armenia”, the official opening of “Rays of Future”, social organization, took place at № 1school named after M. Gorky in Jermuk. The presentation aimed at presenting the NGO’s developmental road since 2015, with the great support of “Lydian Armenia” and “Zangakatun” NGO, its activity in the community, main…

Read More >>

THE 2nd EXPO OF “RAYS OF FUTURE” NGO

On August 27, an EXPO of handmade works took place in Gallery of mineral waters of Jermuk. This was the 2nd EXPO of Rays of Future NGO as a Social Enterprise with Jermuk “Handicrafts Brand”. The items presented in the frameworks of EXPO have been made by 7 women and 12 school girls from Kechut and Jermuk communities who had chance to sell the handmade souvenirs. Over 800-850 representatives of Jermuk…

Read More >>

THE FIRST EXPO OF “RAYS OF FUTURE” NGO

On August 20, an EXPO of handmade works took place in Gallery of mineral waters of Jermuk. This was the first EXPO of Rays of Future NGO as a Social Enterprise with Jermuk “Handicrafts Brand”. The items presented in the frameworks of EXPO have been made by 7 women and 12 school girls from Kechut and Jermuk communities who had chance to sell the handmade souvenirs. Over 500-550 representatives of…

Read More >>

INVITATION FOR SUBMISSION OF THE PROJECT PROPOSALS

“Intermediary Service Organizations for Civil Society Development” project Call for Project Proposal 05 August, 2017 Goris, Syunik region, RA Yerevan, RA Partnership and Teaching NGO/P&T NGO, in the frameworks of “Intermediary Service Organizations for Civil Society Development” project, announces grant competition for the establishment and promotion of cooperation among Civil Society Organization/CSO, Local Government/ LG and Business structure in the target regions. The local NGOs from Syunik, Vayots Dzor, Gegharkunik, Ararat,…

Read More >>

P&T NGO CONTINUES CONSULTING WORK TO DEVELOP CAPACITIES OF THE BENEFICIARY ORGANIZATIONS

In August 2 P&T NGO office has hosted its partner organizations of Syunik and Vayots Dzor for consultation on “NGO long-term and short-term planning basics” All the participants have brought their organizations’ strategic plans, which were processed by P&T NGO after the training. During consultation,  the consultant has separately observed all strategic plans, he has done professional intervention and suggestions to complete the plans.    

Read More >>

DIALOGUE FOR EFFICIENT COOPERATION BETWEEN CSOs, LOCAL GOVERNMENT AND BUSINESS SECTOR REPRESENTATIVES FROM GEGHARKUNIK AND KOTAYK MARZES

Արդյունավետ համագործակցություն ձևավորելու երկխոսությունը կայացավ նաև Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի ՔՀԿ-երի, ՏԻՄ- երի և Բիզնես սեկտորի ներկայացուցիչների միջև Հուլիսի 14-ին Գավառ քաղաքում «Համայնքների ձայնը, զարգացման հեռանկարները» տարածաշրջանային համաժողովի շրջանակներում շատ արդյունավետ երկխոսություն կայացավ Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի ՔՀԿ-ների, ՏԻՄ-երի և Բիզնես սեկտորի ներկայացուցիչների միջև: Տարածաշրջանային համաժողովին մասնակցեցին վերոնշյալ մարզերի մարզպետարանների ներկայացուցիչներ, համայնքների ղեկավարներ, համայնքապետարանների աշխատակազմերի ներկայացուցիչներ, ՔՀԿ-ների և բիզնես սեկտորի թվով 87 ներկայացուցիչներ: Ստորև համաժողովի մասնակիցներից մի քանի հետադարձ կարծիք…

Read More >>

REGIONAL CONFERENCE IN ASHTARAK CITY

COMMUNITY VOICE Regional Conference On July 13, in Ashtarak, a general platform was set up for mor than 80 representatives of the local authorities, CSOs and the business sector from Aragatsotn, Ararat and Armavir marzes to make the “Community Voices” audible and to guide inter-sectoral collaboration. GUM NGO has united all of the above stakeholders within the framework of USAID-funded “The Intermediary Service Organizations for Civil Society” project.  

Read More >>