News and Announcements

INTERESTED PARTIES DISCUSS THE WAYS OF CONSTRUCTION OF TERRITORIAL COOPERATION MODEL OF SOCIAL PARTNERSHIP

19/02/2018
Շահագրգիռ կողմերը քննարկում են սոցիալական համագործակցության տարածքային մոդելի կայացման ուղիները   «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ և «Հանրայ...
Read more

SYUNIK ENGLISH-LANGUAGE SCHOOL STUDENTS COMPETE IN NATIONAL CONTEST SUPPORTED BY PEACE CORPS VOLUNTEERS.

06/02/2018
Syunik English-Language School Students compete in National Contest supported by Peace Corps Volunteers English-language students from schools all ov...
Read more

DEADLINE EXTENSION: REQUEST FOR INTEREST FOR CONDUCTING TRAININGS

01/02/2018
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ՎԱՐԵԼՈՒ  ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՅՏԻ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ   «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն «Հանրային խորհրդատվություն և հետազո...
Read more

CRONIMET CHARITY FOUNDATION SUPPORTS SCHOOL STUDENTS OF SYUNIK MARZ THROUGH SPONSORSHIP OF ENGLISH-LANGUAGE POETRY CONTESTS IN SISIAN, GORIS AND KAPAN.

29/01/2018
Cronimet Charity Foundation Supports School Students of Syunik Marz through Sponsorship of English-language Poetry Contests in Sisian, Goris and Kapa...
Read more

“BEING ACTIVE JOIN THE CHANGE”, COMMUNITY ISSUE IDENTIFICATION EVENT, IN GORIS ENLARGED COMMUNITY OF RA SYUNIK REGION

26/01/2018
LAMP, Goris, 2018 “Being active join the change”, community issue identification event, in Goris enlarged community of RA Syunik region    ...
Read more

HAPPY NEW YEAR AND MERRY CHRISTMAS

31/12/2017
Dear Partner,  Happy New Year and Merry Christmas. We wish that the coming 2018 will be a year of peace, new achievements, happiness, laughter, effec...
Read more
Show all