News and Announcements

FIRST MEETING OF SOCIAL PARTNERSHIP COMMUNITY COUNCIL

13/11/2018
FIRST MEETING OF SOCIAL PARTNERSHIP COMMUNITY COUNCIL Նոյեմբերի 7-ին Գորիսում՝ ԳՈՒՄ ՀԿ-ի գրասենյակում, տեղի ունեցավ Սոցիալական գործընկերության համայն...
Read more

VACANCY │ PROJECT COORDINATOR

08/11/2018
Contact Information ‘’Partnership and Teaching’’/P&T NGO Address: RA, Yerevan, Heratsi 2 a/39 RA, Goris, Khorenatsi 41 Tell:  (+374 94) 43 77 07 ...
Read more

REGIONAL FORUM IN GYUMRI: “MEDIUM EDUCATION AND WORK EXPERIENCE, GENERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL ORIGIN: MAIN ISSUES AND SETTLEMENT WAYS”

31/10/2018
REGIONAL FORUM IN GYUMRI: “MEDIUM EDUCATION AND WORK EXPERIENCE, GENERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL ORIGIN: MAIN ISSUES AND SETTLEMENT WAYS” Միջին մա...
Read more

REGIONAL FORUM IN IJEVAN: “MEDIUM EDUCATION AND WORK EXPERIENCE, GENERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL ORIGIN: MAIN ISSUES AND SETTLEMENT WAYS”

18/10/2018
REGIONAL FORUM IN IJEVAN: “MEDIUM EDUCATION AND WORK EXPERIENCE, GENERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL ORIGIN: MAIN ISSUES AND SETTLEMENT WAYS” Հոկտեմբե...
Read more

REGIONAL FORUM: “MEDIUM EDUCATION AND WORK EXPERIENCE, GENERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL ORIGIN: MAIN ISSUES AND SETTLEMENT WAYS”

01/10/2018
«ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏՇՈՒԿԱ, ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ. ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՖՈՐՈՒՄ...
Read more

PRESENTATION OF A DRAFT OF THE “SOCIAL PARTNERSHIP MODEL” IN GORIS COMMUNITY

28/09/2018
PRESENTATION OF A DRAFT OF THE “SOCIAL PARTNERSHIP MODEL” IN GORIS COMMUNITY Ս.թ. սեպտեմբերի 19-ին, «Սոցիալական գործընկերության համայնքային մոդել»-ի ...
Read more
Show all