News and Announcements

ANNOUNCEMENT: APPLICATIONS OF INTEREST FOR CONDUCTING TRAINING

07/10/2019
ANNOUNCEMENT APPLICATIONS OF INTEREST FOR CONDUCTING TRAINING «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ Ինֆորմացիայի...
Read more

“NEW OPPORTUNITIES FOR YOUTH” TRAINING ON “ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT” TOPIC

04/10/2019
“NEW OPPORTUNITIES FOR YOUTH” PROJECT TRAINING ON “ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT” TOPIC «Նոր հնարավորություններ երիտասարդների համար»...
Read more

“DEVELOPMENT PROSPECTS” FINANCIAL CAPABILITY AND ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT PROJECT OFFICIAL OPENING EVENT

20/09/2019
“DEVELOPMENT PROSPECTS” FINANCIAL CAPABILITY AND ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT PROJECT OFFICIAL OPENING EVENT Սեպտեմբերի 20-ին Երևա...
Read more

RESEARCH RESULTS PRESENTATION

23/08/2019
«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ ՀԱՆՈՒՆ ԻՐԵՆՑ ԱՊԱԳԱՅԻ» ԾՐԱԳԻՐ «ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔՈՒՄ  ԵՎ  ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ՀԵՏԱԶՈ...
Read more

APPLICATION FOR FORMATION OF YOUNG MONITORS GROUPS

07/08/2019
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ» ԾՐԱԳԻՐ «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ Ինֆորմ...
Read more

ANNOUNCEMENT OF THE ACCEPTANCE OF PARTICIPATION APPLICATIONS

17/07/2019
”DEVELOPMENT PROSPECTS” Financial Capability and Entrepreneurial Skills Development Project ANNOUNCEMENT OF THE ACCEPTANCE OF PARTICIPATI...
Read more
Show all