THE 2nd EXPO OF “RAYS OF FUTURE” NGO

On August 27, an EXPO of handmade works took place in Gallery of mineral waters of Jermuk. This was the 2nd EXPO of Rays of Future NGO as a Social Enterprise with Jermuk “Handicrafts Brand”. The items presented in the frameworks of EXPO have been made by 7 women and 12 school girls from Kechut and Jermuk communities who had chance to sell the handmade souvenirs. Over 800-850 representatives of Jermuk…

Read More >>

About The NPRC

The National Poetry Recitation Contest was created in 2010 by a Peace Corps Volunteer and her Armenian counterpart living in the community of Hrazdan. The goal of the National Poetry Recitation Contest (NPRC) is to create an opportunity for Armenian students in grades 7-12 to not only compete academically with their peers, but learn and understand the art of public speaking while studying Western poets and poetry in English. The competition consists…

Read More >>

Support the 2018 Contest!

In 2018, the NPRC regional and national contests will be funded solely through donations. All students participate free of charge. This competition exists because donors like you know that improving language and public speaking skills, enhancing critical thinking, and building self-confidence among youth are paramount to Armenia’s future. This competition exists because you care about cultivating a love of words and creativity in committed learners. Thank you for supporting a love of poetry,…

Read More >>

2017 National Contest Winners

1st Place Winners! (From left to right): Emilia Simonian (11th form), Gayan Elena Hovnanian (8th form), Argam Movsisyan (9th form), Narek Melkonyan (7th form), Darlene Moreno (Chair), Milena Mkoyan (10th form) and Liana Habeshyan (12th form) 7th Form Winners 1st Place: Narek Melkonyan, School #59 2nd Place: Arka Grigoryan, Vanadzor School #1 3rd Place: Mary Purtoyan, Verjine Adamyan School Lanjaghbyur 8th Form Winners (From left to right): Lilit Asatryan, Gayan Elena…

Read More >>

THE FIRST EXPO OF “RAYS OF FUTURE” NGO

On August 20, an EXPO of handmade works took place in Gallery of mineral waters of Jermuk. This was the first EXPO of Rays of Future NGO as a Social Enterprise with Jermuk “Handicrafts Brand”. The items presented in the frameworks of EXPO have been made by 7 women and 12 school girls from Kechut and Jermuk communities who had chance to sell the handmade souvenirs. Over 500-550 representatives of…

Read More >>

INVITATION FOR SUBMISSION OF THE PROJECT PROPOSALS

“Intermediary Service Organizations for Civil Society Development” project Call for Project Proposal 05 August, 2017 Goris, Syunik region, RA Yerevan, RA Partnership and Teaching NGO/P&T NGO, in the frameworks of “Intermediary Service Organizations for Civil Society Development” project, announces grant competition for the establishment and promotion of cooperation among Civil Society Organization/CSO, Local Government/ LG and Business structure in the target regions. The local NGOs from Syunik, Vayots Dzor, Gegharkunik, Ararat,…

Read More >>

P&T NGO CONTINUES CONSULTING WORK TO DEVELOP CAPACITIES OF THE BENEFICIARY ORGANIZATIONS

Օգոստոսի 2-ին ԳՈՒՄ ՀԿ-ի գրասենյակը հյուրընկալել էր Սյունիքի և Վայոց ձորի իր գործընկեր կազմակերպություններին «ՀԿ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորման հիմունքներ» թեմայով խորհրդատվության նպատակով: Մասնակիցները իրենց հետ բերել էին իրենց կազմակերպությունների ռազմավարական պլանները, որոնք մշակվել էին ԳՈՒՄ ՀԿ-ի կողմից իրականացված համանուն դասընթացից հետո: Խորհրդատվության ընթացքում խորհրդատուն առանձին-առանձին դիտարկել է բոլորի ռազմավարական պլանները, կատարել անհրաժեշտ մասնագիտական միջամտություն և առաջարկություններ՝ պլանները վերջնականացնելու նպատակով:

Read More >>