Պաշտպանված լինելու իմ իրավունքը

Պաշտպանված լինելու իմ իրավունքը   Ծրագրի տևողությունը    2013թ. նոյեմբեր-2014թ. ապրիլ    Դոնոր կազմակերպություն    – «Փի-Էյչ ինթրերնեյշնլ» ամերիկյան կազմակերպություն   Համագործակից կազմակերպություններ   ՎՎ Հայաստանի Սիսիանի և Կապանի ՏԶԾ-ներ   Սյունիքի ԱԽ ցանց   Ծրագրի նպատակը.   Բացահայտել  անչափահասների  նկատմամբ կիրառվող  բռնությունները,  նպաստել դրանց  կանխարգելմանը  և իրենց իրավունքների վերաբերյալ անչափահասների  իրազեկության  բարձրացմանը:   Ծրագրի շահառուները ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի, Գորիսի և Կապանի տարածաշրջանների 34 համայնքների անչափահասներ:   Նպատակին հասնելու ռազմավարական քայլեր     Բացահայտել…

Read More >>

Առողջության պահպանման իմ իրավունքը

«Առողջության պահպանման իմ իրավունքը»   Ծրագրի տևողությունը    2013թ. նոյեմբեր-2014թ. ապրիլ    Դոնոր կազմակերպություն    – Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի հայաստանյան գրասենյակ   Ծրագրի նպատակը.   Նպաստել գյուղական  համայնքների բնակաչությանը մատուցվող առողջապահական ծառայությունների  մատչելիությանը և հասանելիությանը:   Ծրագրի շահառուները–  ՀՀ Սյունիքի մարզի 7/Շինուհայր, Հալիձոր, Քարահունջ, Խնձորեսկ, Սպանդարյան, Աշոտավան, Արծվանիկ/  Տավուշի մարզի  3/Այգեհովիտ, Գանձաքար, Լուսաձոր  և   Վայոց Ձորի մարզերի 5 գյուղական  համայնքների/ Գոմք, Բարձրունի, Գետափ, Արենի, Հերհեր/ բնակիչներն են /23189 բնակիչ/   Նպատակին հասնելու ռազմավարական քայլեր   Բացահայտել…

Read More >>

ՏԻՄ-երի վերապատրաստման դասընթացների իրականացում

ՏԻՄ–երի վերապատրաստման դասընթացների իրականացում Ծրագրիտևողությունը    Դեկտեմբերի 2013-Մայիս 2014 Դոնորկազմակերպություն    – Քաունթերփարթ ինթրնեշնլ հայաստանյան գրասենյակ Համագործակից կազմակերպություններ   Ծրագրի նպատակը. Բարելավել հարավային մարզերի համայնքների ՏԻՄ-երի և ՀԱԽ-երի  ինստիտուցիոնալ կարողությունները` կազմակերպելով  ՏԻՄ-երի համար խորացված վերապատրաստման դասընթացներ և իրականացնելով կարողությունների զարգացման նպատակային ծրագրեր:   Ծրագրի շահառուները Քաունթրփարթ Ինթրնեշնլի շահառու հարավային Հայաստանի հատվածի համայնքների ՀԱԽ-երի և ՏԻՄ-երի/ ավագանու անդմաներ, համայնքի ղեկավարներ, ՏԻՄ աշխատակազմի անդամներ: Նպատակին հասնելու ռազմավարական քայլեր   Իրականացնել չորս վերապատրաստման դասընթացներ համայնքային աշխատանքային խմբերի (ՀԱԽ)…

Read More >>

Ես կարող եմ

Ծրագրի տևողությունը –   2013թ. նոյեմբերի 1- 2014թ. հունիսի 30-ը     Դոնոր կազմակերպություն    – «Սեյվ դը չիլդրենե/LIFE   Համագործակից կազմակերպություններ     Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության Գորիսի զբաղվածության տարածքային կենտրոն,   Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Գորիսի տարածքային կենտրոն,   Ներառական կրթության աջակցության ցանց/ՆԿԱՑ   Ծրագրի նպատակը.   Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց /ՀՈՒԱ/ ներգրավմանը աշխատանքային գործունեության մեջ և հասարակական կյանքում:   Ծրագրի շահառուները – Հատուկ կարիք ունեցող անձիք     Նպատակին հասնելու ռազմավարական քայլեր   Գնահատել…

Read More >>