«ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ՀԿ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ՀԿ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՒՄ ՀԿ-ն «Շահագրգիռ կողմերը ընտանիքի պաշտպանության դերակատարներ» ծրագրի շրջանակներում նոյեմբերի 24-ին  իրականացրել է «Սոցիալական  ուղղվածության ու շահառուների սահմանում ՀԿ Ռազմավարության մեջ» թեմայով  խորհրդատվություն:

 «Շահագրգիռ կողմերը ընտանիքի պաշտպանության դերակատարներ» ծրագիրն իրականցվում է «Ներդաշնակ հասարակություն» սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա ՀԿ-ի աջակցությամբ  և «Հանրային խորհրդատվության  և հետազոտությունների կոնտրոն» ՀԿ-ի գործընկերությամբ:

Խորհրդատվությունը նպատակ ունի աջակցելու ՀԿ-ներին իրենց ռազմավարություններում սոցիալական  ուղղվածության ու շահառուների  սահմանման  գործում
 

Խորհրդատվությունը տեղի է ունեցել Գորիսում՝ ԳՈՒՄ ՀԿ-ի գրասենյակում, որին մասնակցել են Գորիս և Սիսիան համայնքներում գործունեություն ծավալող քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:

Խորհրդատվության ընթացքում մասնակիցները քննարկել են իրենց կազմակերպությունների Ռազմավարական պլանի կառուցվածքը և դրա համապատասխանելիությունը սոցիալական ոլորտին  իրենց շահառուների կարիքներին: