“SOCIAL PARTNERSHIP AND EDUCATION. COMMUNITY PERSPECTIVES FOR YOUTH” PROJECT PRESENTATION MEETINGS IN GORIS AND SISIAN COMMUNITIES

«ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՄԱՅՆՔԱՀԵՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» ԾՐԱԳՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԳՈՐԻՍ ԵՎ ՍԻՍԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԵՐՈՒՄ

Ս/թ հունիսի 28-ին «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն իրականացրել է «Սոցիալական գործընկերություն և կրթություն. համայնքահեն հեռանկարներ երիտասարդների համար» ծրագրի մեկնարկային հանդիպումներ Գորիս և Սիսիան համայնքներում։
Գորիսում հանդիպումը տեղի է ունեցել Գորիսի համայնքապետարանում, ժամը 11։00-ին, իսկ Սիսիանում՝ Համո Սահյանի անվան քաղաքային մշակույթի կենտրոնում, ժամը 13։30-ին։

   

Մեկնարկային հանդիպումները նպատակ ունեին Գորիս և Սիսիան համայնքների հանրակրթական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, ՏԻՄ-երի և ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչներին ներկայացնելու «Սոցիալական գործընկերություն և կրթություն. համայնքահեն հեռանկարներ երիտասարդների համար» ծրագրի նպատակը, նախատեսվող աշխատանքները և քննարկելու համագործակցության հնարավորութունները շահագրգիռ կողմերի հետ։

    

Գորիսում հանդիպումը վարել է ԳՈՒՄ ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն, ծրագրի ղեկավար Արտաշես Տոռոզյանը, իսկ Սիսիանում՝ ծրագրի գործընկեր՝ Սիսիանի Մեծահասակների կրթության կենտրոնի տնօրեն Կարեն Հովհաննիսյանը։
Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) և զբաղվածության ոլորտներում քաղաքականության բարելավմանը՝ ՔՀԿ-ների կոալիցիաների պատշաճ մասնակցության ապահովման և սոցիալական գործընկերության դերի բարձրացման միջոցով:
ԳՈՒՄ ՀԿ-ն ծրագիրն իրականացնում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում։

    

Ծրագրի կոնսորցումի անդամներն են՝ «Գործընկերություն և ուսուցում» /ԳՈՒՄ ՀԿ, «Գլոբալ զարգացումներ» հիմնադրամ /ԳԶՀ, «Սիսիանի Մեծահասակների Կրթության Կենտրոն» հիմնադրամ /ՍՄԿԿ, «Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան լիգա» իրավաբանական անձանց միություն/ՑՈՒՀԼ։
Մեկնարկային հանդիպումներին մասնակցել են Գորիսի և Սիսիանի համայնքների համայնքապետարանների աշխատակիցներ, հանրակրթական, միջին և մասնագիտական ու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, երիտասարդներ։
Մեկնարկային հանդիպումներն ընթացան ակտիվ քննարկումների և շահագրգիռ կողմերի հետ հետագա համագործակցության զարգացման պատրաստակամության մթնոլորտում։