ԳԱՐԻԿ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ

Ֆինանսական ղեկավար

Գարիկ Հովակիմյան

garikhgum@gmail.com

Գարիկ Հովակիմյանը աշխատում է Գործընկերությունը և ուսուցում ՀԿ-ում 2007թ-ից` որպես  ֆինանսական ղեկավար: Գարիկն ավարտել է Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջը, իսկ այնուհետև Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի, Գորիսի կրթահամալիրի Մեքենաշինություն և տեխնոլոգիա ֆակուլտետը:

Գարիկը,  որպես կազմակերպության ֆինանսական ղեկավար, պատասխանատու է` բյուջեի ճիշտ պլանավորման, բանկային հաշիվների, բանկերի հետ հարաբերությունների, ֆինանսական  ընթացիկ և հատուկ հաշվետվությունների համար: