Առողջության պահպանման իմ իրավունքը

«Առողջության պահպանման իմ իրավունքը»

 

Ծրագրի տևողությունը    2013թ. նոյեմբեր-2014թ. ապրիլ

 

 Դոնոր կազմակերպություն    – Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի հայաստանյան գրասենյակ

 

Ծրագրի նպատակը.

 

Նպաստել գյուղական  համայնքների բնակաչությանը մատուցվող առողջապահական ծառայությունների  մատչելիությանը և հասանելիությանը:

 

Ծրագրի շահառուները–  ՀՀ Սյունիքի մարզի 7/Շինուհայր, Հալիձոր, Քարահունջ, Խնձորեսկ, Սպանդարյան, Աշոտավան, Արծվանիկ/  Տավուշի մարզի  3/Այգեհովիտ, Գանձաքար, Լուսաձոր  և   Վայոց Ձորի մարզերի 5 գյուղական  համայնքների/ Գոմք, Բարձրունի, Գետափ, Արենի, Հերհեր/ բնակիչներն են /23189 բնակիչ/

 

Նպատակին հասնելու ռազմավարական քայլեր

 

  • Բացահայտել գյուղական համայնքներում ԲՀ-երի կողմից ծառայությունների մատուցման մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովող կարիքները

 

  • Իրականացնել ՇՊ  քարոզարշավներ տեղական, մարզային և ազգային մակարդակներում` ուղղված  առողջապահական ծառայությունների  մատչելիությանը և առողջության պահպանման իրավունքի պաշտպանությանը

 

  • Ստեղծել հանրային վերահսկողության մեխանիզմներ՝ ԲՀ-երի կողմից գյուղական բնակչության մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունն ու հասանելիությունն թափանցիկ և հասանելի  դարձնելու համար

 

Ակնկալվող արդյունքներ և ազդեցություն

 

  • Բացահայտել գյուղական համայնքներում ԲՀ-երի կողմից ծառայությունների մատուցման մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովող կարիքները

 

  • Իրականացնել ՇՊ  քարոզարշավներ տեղական, մարզային և ազգային մակարդակներում` ուղղված  առողջապահական ծառայությունների  մատչելիությանը և առողջության պահպանման իրավունքի պաշտպանությանը

 

  • Ստեղծել հանրային վերահսկողության մեխանիզմներ՝ ԲՀ-երի կողմից գյուղական բնակչության մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունն ու հասանելիությունն թափանցիկ և հասանելի  դարձնելու համար: